About

Mijn beeldend werk is een reactie op het kunstmatige en haastige leven, dat in de tijd van nu als normaal beschouwd wordt. Ik probeer hierbij de werkelijkheid zo volledig mogelijk tot mij te nemen door het bestuderen en het zijn van iets anders. Ik onderzoek het onooglijke kleine door de werkelijkheid van insecten te ervaren en onderzoeken op verschillende manieren. Dit onderzoek brengt frustratie, humor, vervreemding en confrontatie met zich mee, maar mijn pogingen het ongrijpbare te begrijpen sijpelt door het hele proces heen. Ik streef ernaar om met mijn beeldend werk de werkelijkheid zichtbaar te maken, zodat de beschouwer de tijd neemt om écht te kijken en écht te zijn, en de verbinding met de natuur terug te vinden. Zo is de essentie van mijn werk de ontsnapping aan de onmenselijke menselijkheid.

Zo draagt mijn werk bij aan mijn eigen onderzoek naar de werkelijkheid, waarin ik me laat sturen door mijn eigen nieuwsgierigheid, mijn eigen escapistische verlangens en mijn fascinatie voor het dieren- en plantenrijk. Ik richt me in mijn onderzoek op de subjectiviteit van andere levensvormen, waaronder voornamelijk verschillende insecten. Eenvoudige handelingen, kleine experimenten en performances vormen de eindproducten van mijn beeldend onderzoek. Door me te richten op overeenkomsten en eigenaardigheden en zet ik me bewust af tegen de dogmatische scheidingen en verdelingen van onze moderne maatschappij en de bijbehorende reducties (zoals scheiding in schoolvakken, eentonige banen en hokjesdenken) en focus ik voornamelijk op de verbindingen en doublures die de werkelijkheid vormen. De echte wereld is immers niet in stukken op te delen of te vereenvoudigen tot een grijpbare menselijke reductie.

Kunst biedt een platform dat de verbindingen van mens, natuur en cultuur zichtbaar en tastbaar maakt. Omdat kunst geen beperkingen kent, en alles kan en mag, is een beeldend proces ideaal voor het onderzoeken, verwerken en verbeelden van nieuwe, onbekende terreinen. Er hoeft geen rekening te worden gehouden met verschillende vakgebieden, disciplines of regels zoals vreemd, onzinnig en overbodig. Op die manier kan de wereld benaderd worden vanuit een breed en vrij perspectief en krijgt de onderzoeker de mogelijkheid zich open te stellen voor de echte onbekende wereld. Kunst laat je de wereld onderzoeken zoals jij dat wilt, gedreven door je eigen nieuwsgierigheid. Kunst laat je weer kind zijn.

Daar waar bijna alle schoolse vakken neerkomen op het reproduceren van ‘losse’ kennis, waarbij ‘het is zoals het is’, wordt kunst volledig gevormd door subjectiviteit en individualiteit. Kunst maakt onderdeel uit van onze menselijke cultuur en valt dus niet samen te vatten in een paar ezelsbruggetjes of formules. Het vormt een verbinding tussen wat wij zien, wat wij vinden en wie wij zijn. Zo vormt kunst niet alleen een middel, maar ook een doel: het verbinden van het individu met de werkelijkheid. Wanneer kunst erkend wordt als valide informatiebron, onderzoeksmethode en onderwijsvorm zou dit uiteindelijk resulteren in het leren met meer intrinsieke motivatie, individualiteit en kennis van de lerende. Er zou sprake zijn van meer bewustzijn over en verbinding met de werkelijkheid. Hierdoor kan kunst een bijdrage leveren aan de vorming van nét iets menselijkere mensen die samen zouden kunnen zorgen voor een nieuwe generatie waarbinnen kunst, de natuur en verbinding de waardering krijgen die ze verdienen.

Education
2016 - 2020 Bachelor of Education
Fontys School of Fine and Performing Arts, Tilburg
2018 - 2019 Art Coordination Course, Tilburg
2018 - 2019 Philosophy and Art Course, Tilburg
2018 Classical Artisinal Painting Course (Still Life)
Cornelis le Mair, Eindhoven
2017 - 2018 Project Manager Festival Circolo, Tilburg
2017 Classical Artisinal Painting Course (Portrait)
Cornelis le Mair, Eindhoven
Exhibitions
2021 - Museum van Alle Tijden, Beugen
Relevant activities
2020 - Now Public Relations Specialist, Cultuurprofielscholen, Utrecht
2019 - Now Interactive Media Associate, Cultuurprofielscholen, Utrecht