Over mij

Jasmijn Middeljans – Beeldend Kunstenaar

Het artistieke onderzoek van Jasmijn Middeljans draait om de vragen wat het betekent om mens te zijn, hoe wij ons als mensheid ontwikkelen en hoe dit alles zich verhoudt met de wereld om ons heen.

Deze vragen worden onderzocht door middel van het nauwlettend observeren, recrëeren en verbeelden van het onooglijk kleine, dat zich vaak weet te verbergen in het alledaagse of ogenschijnlijk betekenisloze. Hierdoor worden verscheidende grenzen tussen mens en dier, plant en object overschreden en benaderd op onderzoekende wijze.

Haar praktijk wordt gevormd door foto- en videoseries, tekeningen, notities en op beeld vastgelegde performances. Vaak is het directe contact met de natuur en de omgeving de sleutel tot haar werk, omdat dit volgens Jasmijn de basis van de werkelijkheid en ons bestaan vormt.

Jasmijns onderzoek en beeldende praktijk hebben vaak iets kwetsbaars, confronterends en humoristisch. Als mensheid groeien we immers steeds verder van onze natuurlijke zelf vandaan, en door zich als medespeler met de omgeving, de natuur en de omgeving mee te bewegen draagt ze bij aan de bewustwording van onszelf en ons mens-zijn.

” Door me te richten op overeenkomsten en eigenaardigheden en zet ik me bewust af tegen de dogmatische scheidingen en verdelingen van onze moderne maatschappij en de bijbehorende reducties (zoals scheiding in schoolvakken, eentonige banen en hokjesdenken) en focus ik voornamelijk op de verbindingen en doublures die de werkelijkheid vormen. De echte wereld is immers niet in stukken op te delen of te vereenvoudigen tot een grijpbare menselijke reductie.

Kunst biedt een platform dat de verbindingen van mens, natuur en cultuur zichtbaar en tastbaar maakt. Omdat kunst geen beperkingen kent, en alles kan en mag, is een beeldend proces ideaal voor het onderzoeken, verwerken en verbeelden van nieuwe, onbekende terreinen. Er hoeft geen rekening te worden gehouden met verschillende vakgebieden, disciplines of regels zoals vreemd, onzinnig en overbodig. Op die manier kan de wereld benaderd worden vanuit een breed en vrij perspectief en krijgt de onderzoeker de mogelijkheid zich open te stellen voor de echte onbekende wereld. Kunst laat je de wereld onderzoeken zoals jij dat wilt, gedreven door je eigen nieuwsgierigheid. Kunst laat je weer kind zijn.

Daar waar bijna alle schoolse vakken neerkomen op het reproduceren van ‘losse’ kennis, waarbij ‘het is zoals het is’, wordt kunst volledig gevormd door subjectiviteit en individualiteit. Kunst maakt onderdeel uit van onze menselijke cultuur en valt dus niet samen te vatten in een paar ezelsbruggetjes of formules. Het vormt een verbinding tussen wat wij zien, wat wij vinden en wie wij zijn. Zo vormt kunst niet alleen een middel, maar ook een doel: het verbinden van het individu met de werkelijkheid. Wanneer kunst erkend wordt als valide informatiebron, onderzoeksmethode en onderwijsvorm zou dit uiteindelijk resulteren in het leren met meer intrinsieke motivatie, individualiteit en kennis van de lerende. Er zou sprake zijn van meer bewustzijn over en verbinding met de werkelijkheid. Hierdoor kan kunst een bijdrage leveren aan de vorming van nét iets menselijkere mensen die samen zouden kunnen zorgen voor een nieuwe generatie waarbinnen kunst, de natuur en verbinding de waardering krijgen die ze verdienen. “

Education
2016 - 2020 Bachelor of Education
Fontys School of Fine and Performing Arts, Tilburg
2018 - 2019 Art Coordination Course, Tilburg
2018 - 2019 Philosophy and Art Course, Tilburg
2018 Classical Artisinal Painting Course (Still Life)
Cornelis le Mair, Eindhoven
2017 - 2018 Project Manager Festival Circolo, Tilburg
2017 Classical Artisinal Painting Course (Portrait)
Cornelis le Mair, Eindhoven
Exhibitions
2021 - Museum van Alle Tijden, Beugen
Relevant activities
2021 - Now Museum Educator and Tour Guide, preHistorisch Dorp, Eindhoven
2020 - Now Public Relations Specialist, Cultuurprofielscholen, Utrecht
2019 - Now Interactive Media Associate, Cultuurprofielscholen, Utrecht